Meike Ziervogel – Magda

„Gdy matka zabija swoje dzieci, gdzie jest początek zła? W fanatyzmie, prymitywizmie, faszyzmie, w jej matce. Nigdy dość uważności. Przejmująca książka.” Magda Goebbels była żoną ministra propagandy III Rzeszy. Miała siedmioro dzieci. Fanatyczna miłość do...