Stefanie Zweig – Nigdzie w Afryce

„Mnie nazywa bwana. Tak mówi się tutaj do białych mężczyzn. Ty będziesz memsahib (tego słowa używa się tylko w odniesieniu do białych kobiet), a Regina – toto. To znaczy dziecko.” Nigdzie w Afryce to poruszająca serce i rozum opowieść o losie...